استعداد یابی تحصیلی شغلی

استعداد یابی تحصیلی شغلی
وقتی بحث موفقیت پیش می آید اولین گزینه ای به ذهن هر کس می رسد موفقیت شغلی است این در حالی است که در جامعه امروزی ما بسیاری افراد در شغل دلخواه خود مشغول به کار نیستن ویا شغلی مغایر با مدرک تحصیلی خود دارند.
هر فردی با توجه به شرایط ، استعدادها و توانایی ها ، اوضاع و احوال خانوادگی و ویژگی های شخصیتی باید در شغلی مناسب با خودش قرار بگیرد
اگر افراد قبل از تعیین هدف و الگوهای زندگی به شناخت کاملی از ویژگی های خود برسند و بر مبنای آن مسیر زندگی خود را تعیین کنند درطول زندگی خود احساس نا امیدی ، پوچی و یا سردرگمی نمی کنند.
همه ی افراد در طول دوران زندگیشان انتخاب هایی می کنند مثل انتخاب همسر ، دوست ، شغل ، رشته تحصیلی و ……!!!!!
اگر این انتخاب ها بر اساس توانایی ها و شناخت استعداد ها ی شخصی باشد و هر کس با توجه به ویژگی هایش این انتخاب را انجام دهد قطعا در مسیری که قدم بر می دارد به موفقیت عالی می رسد.
ما بر آن شدیم که با توجه به علم روز و شناخت روان شناسی شما را در بهترین مسیر زندگیتان قرار دهیم!!
در کشورهای پیشرفته از سالیان پیش برای تعیین مسیر زندگی افراد از این فرآیند استفاده می شده اما در کشورمان ایران اندک موسساتی در این زمینه فعالیت می کنند و آموزش و پرورش نیز به این امر توجه جدی ندارد.
همراهی ما با شما در این مسیر اینگونه است که اول دانش آموزان را از لحاظ شخصیتی و ویژگی ها و استعداد های فردی بررسی کرده تیپ شخصیتی شما را استخراج می کنیم و مناسب با تیپ شخصیتی شما شغل های مناسب به شما معرفی می شود و تمامی شغل های معرفی شده بر اساس بازار کار روز بررسی می شود.
هدف ما این است که شما دانش آموزان عزیز را به بهترین مسیر زندگیتان سوق دهیم مسیری که موفقیت شما در آن صد درصدی باشد!!
بهترین زمان برای انجام این فرآیند سال نهم دبیرستان که زمان شروع مسیر زندگیتان است می باشد اما به طور عموم نیز هر زمان که احساس می کنید در مسیر نادرستی قرار دارید بهترین زمان برای شروع تغییرات در زندگی و قدم گذاشتن در مسیر موفیت است.ما شما را در استعداد یابی تحصیلی شغلی راهنمایی خواهیم کرد.

4.7/5 - (11 امتیاز)