مشاوران غیر حضوری

الهه سادات صالحی

۱۵ سال سابقه ی کاری

رابطه- زوج درمانی – خانواده – خیانت – ازدواج – فردی (استرس و اضطراب – وسواس فکری و عملی – اختلال ها)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فاطمه افشاری

۸ سال سابقه کاری

خانواده – زوج – ازدواج – فردی – کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

بهاره محسنی

۱۰ سال سابقه کاری

کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد مشاوره

زهرا سادات موسوی

۵ سال سابقه کاری

بزرگسال و فردی، کودک و فرزند پروری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مهران علینقیان

فردی – رابطه – خانواده – کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نوید آرین فر

خانواده – فردی – زوج درمانی – نوجوان – اعتیاد

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مریم مرسلی

کودک و نوجوان – فردی – زوج

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نسرین صلابی

خانواده – فردی – نوجوان – رابطه و ازدواج

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شقایق سرلک فر

درمانگر فردی، بزرگسال و اختلالات بالینی (افسردگی، اضطراب، وسواس)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مونا پناهی

خانواده – فردی – تعارضات – ازدواج

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نگین نیاورانی

رابطه – ازدواج – خانواده – فردی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مهدیه توکلی میرکی

اختلالات فردی – سکس تراپی – خانواده – رابطه و ازدواج

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیلا مطیعی

کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سید سجاد کاظمی

خانواده – زوج درمانی – خیانت – ازدواج – رابطه – فردی (استرس – وسواس) – نوجوان پسر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

صدف عشق اللهی

کودک و نوجوان

کارشناسی روانشناسی بالینی – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مائده احمدی

خانواده – ازدواج و رابطه – فردی – کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مشاوران مرکز حضوری

مصطفی یونسی سینکی

فردی و اختلالات روانشناختی – ازدواج – زوج درمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره نظام ۳۱۸۶۲

مریم کرمی

خانواده – ازدواج – فردی – شخصیت شناسی – شغلی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شماره پروانه (نظام) ۱۲۴۹۹۲۵

مریم مرسلی

کودک و نوجوان – فردی – زوج درمانگر – بازی درمانگر

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شماره عضویت نظام ۳۳۸۴۰

فاطمه تقی لو

سکس تراپ – فردی – ازدواج – خانواده – زوج درمانی

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

شماره عضویت کارت سازمان روانشناسی 37869 / شماره پروانه اشتغال تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 7975

زهره نمدمالی

زوج – فردی و اختلالات – ازدواج – رابطه

دکترای روانشناسی سلامت

کد نظام ۵۴۶۲۳