ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

شرایطی که در سال های اخیر برای دانش آموزان ، دانشجویان و کلیه متقاضیان ورود به دانشگاه درنظر گرفته شده پذیرش بدون آزمون است. در کلیه دانشگاه ها اعم از روزانه ، شبانه ، غیر انتفاعی ، پیام نور ، دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی در اکثر رشته ها بدون کنکور دانشجو می پذیرد که شرایط و زمان پذیرش هر یک از این دانشگاه ها متفاوت است.
پذیرش بدون آزمون دانشگاه های روزانه و شبانه صرفا بر اساس سوابق تحصیلی می باشد که در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری هم افرادی که در کنکور شرکت کرده اند و هم در افرادی در کنکور شرکت نکرده اند میتوانند در این مرحله نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند و رشته هایی که در این مقطع پذیرش دارند اعم از بعضی از مهندسی های رشته ریاضی ، بعضی رشته های مدیریتی و هم چنین رشته هایی مثل تاریخ ، جغرافیا و … و رشته های کاردانی گروه علوم پزشکی و مهندسی های کشاورزی است.
پذیرش بدون آزمون رشته های غیر انتفاعی و پیام نور در بسیاری از رشته های هر یک از گروه های نظری انجام می پذیرد که هم در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری است و هم در آبان ماه هر سال به مدت یک ماه زمان تکمیل ظرفیت آن هاست که در این زمان فرد با توجه به علایق خود در رشته ی مورد نظر و مسیر دانشگاه مورد نظر به دانشگاه مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازمه درخواست خود را ثبت می کنند و در صورت پذیرش در دانشگاه مربوطه می توانند ادامه تحصیل بدهند.
پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد در بسیاری از رشته های هر یک از گروه های نظری بر اساس ظرفیت دانشگاه انجام می پذیرد که زمان این پذیرش برای ورودی های مهر از اوایل شهریور ماه تا اواسط مهر ماه است و برای ورودی های بهمن ماه از اول آبان ماه تا اواسط آذر ماه می باشد. تنها رشته هایی که در هیچ یک از واحدهای دانشگاهی اصلا پذیرش بدون آزمون ندارند رشته های گروه علوم پزشکی و گروه پیراپزشکی است. تفاوتی که در شرایط پذیرش با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد وجود دارد این است که با آزمون فقط در رشته های مرتبط می توانند شرکت کنند در حالی که در پذیرش بدون آزمون می توان در رشته های غیر مرتبط نیز شرکت کرد.